چطور میتوان نوع داده ی image را داخل mysql ذخیره کرد (از طریق فرم swing)؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.34920 بازدید
چطور میتونم از یک فرم swing عکس و یک تاریخ از کاربر بگیرم و داخل mysql ذخیره کنم؟

آیا لازمه که عکس در table جداگانه ای از بقیه ی داده ها ی مربوط به یک موجودیت(مثلا انسان) ذخیره بشه؟

(با رعایت شی گرایی)
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط arsam (23 امتیاز)
ویرایش 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
اگر درباره جواب سوال دارید بصورت نظر مطرح کنید. سوال مرتبط زمانی مطرح می شود که مفهوم جدیدی مورد سوال باشد.

1 جواب

+1 رأی

در MySQL تصاویر باید در ستون هایی از نوع BLOB ذخیره شوند.

در جاوا برای ارتباط با پایگاه داده باید از JDBC استفاده کنید.

و در Swing هم باید از کامپوننت JFileChooser برای انتخاب فایل توسط کاربر استفاده کنید.

کد زیر می تواند راهنماییتون کند:

  JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
  fileChooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
  fileChooser.showOpenDialog(null);
  File selectedFile = fileChooser.getSelectedFile();

  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
  Connection conn = DriverManager.getConnection(
      "jdbc:mysql://localhost/databaseName", "root", "root");
  String INSERT_PICTURE = "insert into MyPictures(photo) values (?)";
  conn.setAutoCommit(false);
  FileInputStream fis = new FileInputStream(selectedFile);
  PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(INSERT_PICTURE);
  ps.setBinaryStream(1, fis, (int) selectedFile.length());
  ps.executeUpdate();
  conn.commit();
  ps.close();
  fis.close();
  conn.close();

به نظر من ستون عکس را در همان جدول انسان تعریف کنید.

جواب 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25669 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29788 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Milad (1,298 امتیاز)
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,183 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1271 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.276,602 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06173 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,118 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط javaa (127 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07193 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25689 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...