کاربر "af6900"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: a-blog.ir
درباره: من یک طراح وب و دیگر هیچ

فعالیت های "af6900"

امتیاز: 45 امتیاز (رتبه #201)
سوال ها: 7 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط af6900 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط af6900 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 0 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "af6900"

+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0331 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0664 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0328 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5754 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11165 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31475 بازدید
...