سایت خارجی برای فروش فایل به صورت مستقیم

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.732 بازدید
دنبال سایتهای خارجی هستم که بشه با افراد به صورت مستقیم برای فروش فایلم در ارتباط باشم و بتونم برای فایلم خریدار پیدا کنم. از نوع سایتهای واسط نباشه ؟
سوال 1 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط faradata (0 امتیاز)
ویرایش 1 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14323 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1235 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12240 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18424 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08155 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18419 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16401 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35886 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05154 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...