سایت خارجی برای فروش فایل به صورت مستقیم

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.37197 بازدید
دنبال سایتهای خارجی هستم که بشه با افراد به صورت مستقیم برای فروش فایلم در ارتباط باشم و بتونم برای فایلم خریدار پیدا کنم. از نوع سایتهای واسط نباشه ؟
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط faradata (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14393 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1285 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.397 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15377 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19533 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09213 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21578 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16471 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...