سایت خارجی برای فروش فایل به صورت مستقیم

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.34220 بازدید
دنبال سایتهای خارجی هستم که بشه با افراد به صورت مستقیم برای فروش فایلم در ارتباط باشم و بتونم برای فایلم خریدار پیدا کنم. از نوع سایتهای واسط نباشه ؟
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط faradata (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15443 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1304 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29126 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16421 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19571 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09228 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21614 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16492 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...