0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
دنبال سایتهای خارجی هستم که بشه با افراد به صورت مستقیم برای فروش فایلم در ارتباط باشم و بتونم برای فایلم خریدار پیدا کنم. از نوع سایتهای واسط نباشه ؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 854 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 591 بازدید
...