0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
دنبال سایتهای خارجی هستم که بشه با افراد به صورت مستقیم برای فروش فایلم در ارتباط باشم و بتونم برای فایلم خریدار پیدا کنم. از نوع سایتهای واسط نباشه ؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 402 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 731 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 720 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 550 بازدید
...