نوع جناس بین اذان و موذن در بیت زیر چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.4967 بازدید
در بیت:

بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید / گیرد اول در اذان گفتن موذن گوش را

جناسی وجود دارد؟ نوع آن چیست؟
سوال 1 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط Setayesh Soleimani_6 (0 امتیاز)
تغییر تالار 1 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9313 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2848 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7911 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09174 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.752,171 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار گوناگون توسط Ammar Bozorgvar (1,472 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78221 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.634,269 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7511 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط A3 (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 155 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.791,530 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...