تفاوت tasty و taste در زبان انگلیسی چیست و کاربرد هر کدام چگونه است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2842 بازدید
تفاوت tasty و taste در زبان انگلیسی چیست و کاربرد هر کدام چگونه است؟
سوال 4 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط stranger (2 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

دو جمله زیر را در نظر بگیرید:

This sandwich is tasty. این ساندویچ خوشمزه است
This sandwich tastes good. این ساندویچ مزه خوبی دارد

در جمله اول tasty صفت است و معنی خوش طعم و خوشمزه می دهد ولی در جمله دوم taste فعل است و معنی مزه دادن می دهد.

جواب 4 ماه قبل توسط stranger (2 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1132 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1255 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54280 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.933,455 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19371 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.723,896 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...