کاربر "stranger"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "stranger"

امتیاز: 2 امتیاز (رتبه #1,197)
سوال ها: 6 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط stranger ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط stranger ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "stranger"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3324 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5846 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7769 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3435 بازدید
...