+1 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (5 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در تابستان و هوای بسیار مرطوب شمال هنگام کولر گرفتن از پراید بعد از مدت کوتاهی، کمپرسور قطع شده و تا زمانی که مجدد فعال شود و هوا را خنک کند خیلی طول میکشد. عیب از ماشین هست؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 3.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 700 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.2هزار بازدید
+1 امتیاز
4 پاسخ 22.5هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 14.0هزار بازدید
...