0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (25 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
کولر ماشین چرا سرما ندارد در تابستان

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

احتمالا گاز کولر خالی کرده و یا کم کرده و یا اینکه دکمه مربوط به فعال کردن کولر را نمیزنید.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 3.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.1هزار بازدید
+1 امتیاز
4 پاسخ 22.3هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 14.0هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
...