کاربر "Hashem Yosefian_7581"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Hashem Yosefian_7581"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #800)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Hashem Yosefian_7581 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Hashem Yosefian_7581 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Hashem Yosefian_7581"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.66309 بازدید
...