کاربر "الیاس سخاوتی نیا"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: الیاس سخاوتی نیا
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "الیاس سخاوتی نیا"

امتیاز: 14 امتیاز (رتبه #579)
سوال ها: 5 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط الیاس سخاوتی نیا ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط الیاس سخاوتی نیا ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "الیاس سخاوتی نیا"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24295 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.942,414 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2247 بازدید
...