0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
چرا در ربط بین دو جدول در اکسس، برای فعال کردن گزینه آپدیت آبشاری با خطا مواجه می شوم؟ خطا این است: invalid field definition. در حالی که تعریف کلید اصلی در هر جدول مشابه است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 523 بازدید
...