0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
در اکسس وقتی یک جدول به دو جدول دیگر ربط داده می شود، چرا در جدول اصلی زیر هر رکورد، لینک رکوردهای جداول فرعی دیده نمی شود؟

دیگر اینکه چرا در حالت ربط جدول به جدول دیگر، زیر فرم ها جدول های فرعی دیده نمی شود؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 493 بازدید
...