ترتیب کد و اجرا در جاوا تفاوت دارد

+2 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.26292 بازدید

من تازه دارم جاوا یاد میگیرم و دارم ی دفترچه تلفن درست میکنم .من اول پیام (نام را وارد کنید)را به کاربر نمایش میدم و بعد مقدار ورودی کاربر را میخونم و بعدش پیغام (شماره را وارد کنید) را به کاربر نمایش میدم و شماره ورودی از کاربر را میخونم ولی در هنگام اجرا پیام  (نام را وارد کنید) و (شماره را وارد کنید) همزمان نمایش داده میشه.میشه بگید مشکل از چیه و راه حلش رو بگید ممنون

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class PhoneBook {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Contact> contactList = new ArrayList<>();
    int counter = 1;
    String name;
    String number;


    while (true) {
      System.out.println("Choose number (just number):");
      System.out.println("1. Add Contact");
      System.out.println("2. Show Contacts");
      System.out.println("3. Exit");
      System.out.println("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*");
      int menu = scanner.nextInt();
      switch (menu) {
        case 1:
          System.out.println(counter + " Contact");
          System.out.println("Enter Contact Name :");
          name = scanner.nextLine();
          System.out.println("Enter Contact Number :");
          number = scanner.nextLine();
          contactList.add(new Contact(counter, name, number));
          System.out.println("finish");
          break;
        case 2:
          for (Contact contact : contactList) {
            System.out.println(contact);
          }
          break;
        case 3:
          System.exit(0);
          break;
        default:
          System.out.println("ERROR.Enter Correct Number!!!!!!");

      }

    }/* while (true) {
      System.out.println(counter + " Contact ");
      System.out.println("Enter Contact Name or exit :");
      name = scanner.nextLine();
      if (name.equals("exit"))
        break;
      System.out.println("Enter Contact Number :");
      number = scanner.nextLine();
      contactList.add(new Contact(counter,name,number));
      counter++;
      System.out.println("Contact Successfully Saved ");
      System.out.println("********************");

    }
    System.out.println("1.Show PhoneBook ");
    System.out.println("2.Finish");
    int choice = scanner.nextInt();
    switch (choice) {
      case 1:
        System.out.println("Your PhoneBook : ");
       *//* (this code is wrong)
       for (Integer counterIteration : counterList) {
          for (String nameIteration : namesList) {
            for (String numberIteration : numbersList) {
              System.out.println(counterIteration + " " + nameIteration + " " + numberIteration);

            }
          }
        }*//**//* for (int i = 0; i < namesList.size(); i++) {
          System.out.println(counterList.get(i) + " " + namesList.get(i) + " " + numbersList.get(i));*//*
        for (Contact contact : contactList) {
          System.out.println(contact.counter + " : " + contact.name + " " + contact.number);
        }
        System.out.println("------------------------");
        System.out.println("Finish");
        break;

      case 2:
        System.out.println("Contacts Successfully Saved ");

      default:
        System.out.println("Your Input Is Incorrect. \n" +
            "Please Enter The Correct Option ");
    }
*/
  }
}
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط محمد بلوچ زاده (10 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط moderator

1 جواب

+1 رأی

توی خط ۱۹ زمانی که داری از کاربر یکی از اعداد ۱−۲−۳ رو میگیری وقتی کاربر عدد رو وارد میکنه بعدش enter میزنه که باعث میشه یه new line ایجاد بشه.ولی متد nextInt فقط قسمت عددی رو میگیره و کاراکتر خط جدید (n\) توی بافر ورودی میمونه و توی خط ۲۴ موقعی که انتظار داری ازت اسمو بگیره scanner یه new line میبینه و فک میکنه همون ورودیه و میره خط بعدی.

برای اینکه حلش کنی باید این new line رو رد کنی ولی هوشمندانه بشکلی که ورودی خالی بشه یعنی دقیقا بعد از هر nextInt اینو بنویسی

scanner.nextLine();
جواب 3 سال قبل توسط HA (346 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط HA
مرسی خیلی عالی توضیح دادی

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16544 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12354 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15377 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14369 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1300 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12354 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11356 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15545 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.053,876 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...