عبارت for the time being به چه معناست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2952 بازدید

عبارت for the time being در عبارات انگلیسی چه معنایی داره؟

سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,272 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47203 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.88293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53176 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.02375 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38166 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46209 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69317 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19472 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57196 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...