عبارت for the time being به چه معناست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.5320 بازدید

عبارت for the time being در عبارات انگلیسی چه معنایی داره؟

سوال 1 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,257 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47133 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96183 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58111 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.03232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46139 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52163 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2466 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4590 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...