معنای every other day چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2585 بازدید

معنای اصطلاح every other day چیه؟

سوال 11 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط میشل (882 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3107 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.03378 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51189 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46209 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69317 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49226 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36165 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89295 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2995 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...