چطور در جاوا یک متن را به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنیم؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3157 بازدید

در جاوا چطور یک String را به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنیم؟

مثلا چطور String زیر به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنیم؟

String text = "This is text";
سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Reza.R (831 امتیاز)
ویرایش 5 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

یک  راه  این  است  که  String  را  به   آرایه ای   از کاراکترها(char) تبدیل کنیم و سپس کاراکتر ها را به عدد تبدیل کنیم و در آرایه ی بایت ها ذخیره کنیم.

String text = "This is text";
char[] arrayOfChars = text.toCharArray();
byte[] bytes = new byte[arrayOfChars.length];
for (int i = 0; i < arrayOfChars.length; i++) {
 bytes[i] = (byte) arrayOfChars[i];
}
جواب 5 ماه قبل توسط Reza.R (831 امتیاز)
ویرایش 5 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0594 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (478 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06146 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26650 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (882 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35865 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86153 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17132 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...