چطور در جاوا یک متن را به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنیم؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.0731 بازدید

در جاوا چطور یک String را به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنیم؟

مثلا چطور String زیر به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنیم؟

String text = "This is text";
سوال 4 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط Reza.R (618 امتیاز)
ویرایش 3 هفته قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

یک  راه  این  است  که  String  را  به   آرایه ای   از کاراکترها(char) تبدیل کنیم و سپس کاراکتر ها را به عدد تبدیل کنیم و در آرایه ی بایت ها ذخیره کنیم.

String text = "This is text";
char[] arrayOfChars = text.toCharArray();
byte[] bytes = new byte[arrayOfChars.length];
for (int i = 0; i < arrayOfChars.length; i++) {
 bytes[i] = (byte) arrayOfChars[i];
}
جواب 4 هفته قبل توسط Reza.R (618 امتیاز)
ویرایش 3 هفته قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16263 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12186 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0586 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (84 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12256 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26616 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (862 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32761 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0850 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19122 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...