کاربر "sina.deuxshiri"

زمان عضویت: 3 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: سید سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "sina.deuxshiri"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #800)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط sina.deuxshiri ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط sina.deuxshiri ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina.deuxshiri"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.4759 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 250 بازدید
...