اصطلاح for generations چه معادلی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1878 بازدید

اصطلاح for generations چه معادلی دارد؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (220 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2893 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57196 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.88293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55187 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2798 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.02375 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...