تفاوت کاربرد me و i چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.272,494 بازدید

فرق کاربرد درست me و i در جمله چیست؟

سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (230 امتیاز)

2 جواب

0 رأی

i یک ضمیر است. مثلا :    

I have a mobile.

me به معنای من است. مثلا :

This is for me.

جواب 3 سال قبل توسط Reza.R (851 امتیاز)
0 رأی

هم i و هم me  هر دو ضمیری برای اول شخص مفرد (من) هستند. با این تفاوت که i ضمیر فاعلی است یعنی وقتی می آید که نشان دهنده انجام دهنده فعل باشد ولی me ضمیر مفعولی است و جایی می آید که نشان دهنده شخصی باشد که فعل بر روی او انجام شده است.

مانند:

I need him

من به او نیاز دارم ( چه کسی فعل نیاز داشتن را انجام داده؟ من)

he needs me

او به من نیاز دارد (چه کس مورد نیاز واقع شده؟ من)

ضمنا به نقش مشابه برای he و him هم دقت کنید.

http://www.learnersdictionary.com/qa/the-difference-between-i-and-me

جواب 2 سال قبل توسط Mazdak_8556195362727 (35 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17236 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45428 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0986 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31301 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49529 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45488 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.74809 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...