کاربر "Mazdak_8556195362727"

زمان عضویت: 1 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Mazdak_8556195362727"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #265)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Mazdak_8556195362727 ›
جواب ها: 4 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Mazdak_8556195362727 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Mazdak_8556195362727"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 115 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1515 بازدید
...