معنای اصطلاح string someone along چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4989 بازدید

کاربرد اصطلاح string someone along چیست؟

سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (175 امتیاز)

2 جواب

+1 رأی

معنی: به بازی گرفتن کسی

مثال:

Sara was stringing john along for years but she didn't mean to marry him

سارا سال ها جان را به بازی گرفته بود!اصلا نمی خواست باهاش ازدواج کنه!

جواب 5 ماه قبل توسط N.SA (736 امتیاز)
0 رأی

اصطلاح srting along 

معنا: به بازی گرفتن

مثال:

Sara was stringing John along for years but she didn't mean to marry him.

سارا سالها جان را به بازی گرفته بود! اصلا نمیخواست باهاش ازدواج کنه.

جواب 5 ماه قبل توسط N.SA (736 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9451 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0997 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4641 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3760 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3925 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5444 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3573 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...