برای بدست آوردن پروفایل برنامه و یا نمایشی از برنامه چه ابزارهای تست نرم افزار میتوان استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1814 بازدید
حوزه های پیشنهادی شامل دو دسته profiling و visualization هستند که بطور مثال حوزه
profiling شامل زیر حوزههایی مانند میزان حافظه مصرفی، garbage collection ، میزان کد
پوشش داده شده، توالی توابع فراخوانی شده در اجرا و غیره میباشد. حوزه visualization نیز
شامل زیر حوزه هایی مانند cfg , pdg ، prime path ,points to relation ، call graph ،
چسبندگی، پیچیدگی برنامه و غیره میباشد.
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahmood Hosseini_477 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24538 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48105 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.891,731 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,699 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,253 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3679 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.370 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08193 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26559 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17371 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...