0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.0هزار امتیاز)
تا کنون با چه ابزارهای bug tracking  ای آشنا شده اید  و می شناسید؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
لطفا توضیحات کاملتر بدهید و لینک سایت هر کدام از این نرم افزارها را نیز قرار دهید.
قبل توسط (0 امتیاز)
jira از ابزارهای تست نرم افزار نیست. یک نرم افزار ارتباطی است بین تست و سایر بخش ها

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 509 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 933 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 573 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 372 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 353 بازدید
...