کلمه ی sick با ill چه تفاوتی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.46146 بازدید

دو کلمه ی sick و ill در کاربرد چه تفاوتی دارند؟

سوال 10 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (625 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4589 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.393 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7556 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6395 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.478 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55192 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (625 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61221 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.084,442 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,957 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6840 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0671 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...