کلمه ی sick با ill چه تفاوتی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.45102 بازدید

دو کلمه ی sick و ill در کاربرد چه تفاوتی دارند؟

سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4647 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3168 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6739 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48122 بازدید
سوال 8 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49132 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.144,369 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,947 امتیاز)
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 16.1629,167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.3511,040 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,029 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...