استفاده از کلمات ربط در اسپیکینگ چگونه است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2299 بازدید

چه کلمات ربطی در اسپیکیگن استفاده کنیم؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (190 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

برای اضافه کردن information: 

and / also / as well as / another reason is

time phrases:

now / at the moment / at present/ right now / these days / nowadays / in the past / before / then / at that time / years ago / when i was younger

جواب 1 سال قبل توسط engineer (818 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1665 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56225 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1352 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17420 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71143 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3383 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2673 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...