آیا سرانه تولید ناخالص داخلی با میزان درآمد هر فرد در سال ارتباطی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2839 بازدید
آیا سرانه تولید ناخالص داخلی با میزان درآمد هر فرد در سال ارتباطی دارد؟
سوال 4 ماه قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط Saeed Zarinfam (674 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2530 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار گوناگون توسط sport (20 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4341 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4845 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2834 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار گوناگون توسط sport (20 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.374,172 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.172,080 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1720 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1518 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار گوناگون توسط sport (20 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...