چرا شبانه روز 24 ساعت است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4442 بازدید

علت اینکه هر شبانه روز به 24 ساعت تقسیم شده است، چیست؟

سوال 3 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (80 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 3 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

علت اینکه هر شبانه روز به 24 ساعت تقسیم شده، این است که فقط انسان تصمیم گرفته که از وقت و زمان خودش به این شکل استفاده کند.

در طبیعت چیزی وجود ندارد که ارتباطی با ساعت یا دقیقه یا ثانیه داشته باشد. بنابراین، چنین نتیجه گیری می شود که انسان برای راحتی خودش به تقسیم بندی زمان پرداخته است. ولی با وجود این، چیزی وجود دارد که ما آن را روز می نامیم و این چیز از گردش زمین به دور محورش به وجود می آید. در هر حرکتی که سیاره زمین به دور محور خودش می چرخد، مقدار معینی از  زمان سپری می شود که این مقدار از زمان را یک روز می نامند. 

 

جواب 2 ماه قبل توسط engineer (748 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,510 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 612 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.091,158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2184 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0694 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.53401 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65228 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47231 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...