+3 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.1هزار امتیاز)
میشه در قالب مثال تفاوت واریانس و انحراف معیار و کوواریانس رو توضیح بدید؟
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
میتونید به کتاب (آمار و احتمال مقدماتی - نوشته دکتر جواد بهبودیان - انتشارات دانشگاه امام رضا - مشهد) مراجعه کنید
فصل ۱ بخش ۶ و فصل ۴ بخشهای ۲ و ۳

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
سلام دوست عزیز

واریانس به معنی پراکندگی است . میزان تغییرات هم میگن . یعنی چی؟ مثلا شما دو کلاس  را تصور کنین . ما یک امتحان یکسان از هر دو کلاس گرفتیم . واریانس یک کلاس شد 2 و واریانس کلاس دیگر شد 4 . واریانس کلاسی که 2 شد به ما میگوید که شاگردان ان کلاس تقریبا نمره هایشان نزدیک به هم بود یا شبیه به هم بود، اما واریانس کلاس دانش اموزانی که واریانس نمراتشان 4 شد به میگوید که پراکندگی نمرات دانش اموزان از نمرات دانش اموزان کلاس دیگر بیشتر است یعنی نمرات کمتر شبیه به هم است. یک فرمول هم دارد که برای ان باید ابتدا میانگین اعداد را حساب کنی و سپس مجموع مجذورات انحراف از میانگین انها را بدست اوری و تقسیم بر تعداد کل اعداد کنید

به کواریانس مجموع مضروبات هم میگویند. نظیر به نظیر هم میگویند. به کمک کواریانس میتوانیم رابطه بین دو چیز را بفهمیم . مثلا رابطه پیشرفت در ریاضی با هوش
0 امتیاز
قبل توسط (68 امتیاز)

واریانس:
واریانس را «مقدار متوسط مربع اختلاف مقادیر از میانگین» تعریف می‌کنند. برای محاسبه واریانس باید ابتدا میانگین ساده اعداد را پیدا کنید. در ادامه برای هر عدد باید مقدار میانگین را از آن کم کرده و نتیجه بدست آمده را به توان دو برسانید و در واقع مربع اختلاف را بدست آورید. سپس باید میانگین مربع اختلافاتی که بدست آورده‌اید را محاسبه نمایید تا واریانس بدست آید.

فرمول بدست آوردن واریانس
کوواریانس:
کوواریانس شاخصی برای تغییرات یک متغیر با متغیر دیگر است. کوواریانس مشابه واریانس است ولی در کوواریانس انحراف از میانگین را به طور همزمان برای دو متغیر X وY  محاسبه می‌کنیم. مقدار کوواریانس از میزان پراکندگی داده‌های هر متغیر از میانگین اثر می‌‏پذیرد. چنانکه دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند، کواریانس آنها صفر خواهد بود.

فرمول بدست آوردن کوواریانس

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 781 بازدید
+1 امتیاز
4 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 258 بازدید
...