کاربر "borzoo2"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://www.dwt-co.com/
درباره:

فعالیت های "borzoo2"

امتیاز: 53 امتیاز (رتبه #214)
سوال ها: 16 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط borzoo2 ›
جواب ها: 17تمام جواب های ارائه شده توسط borzoo2 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "borzoo2"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5614 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3825 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2981 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1852 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1666 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24108 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1694 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1383 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0864 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21397 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0778 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14169 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43492 بازدید
...