کاربر "borzoo2"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://www.dwt-co.com/
درباره:

فعالیت های "borzoo2"

امتیاز: 28 امتیاز (رتبه #305)
سوال ها: 9 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط borzoo2 ›
جواب ها: 12تمام جواب های ارائه شده توسط borzoo2 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "borzoo2"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8613 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1725 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23306 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1776 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.145 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1792 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.88457 بازدید
...