کاربر "borzoo2"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://www.dwt-co.com/
درباره:

فعالیت های "borzoo2"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #279)
سوال ها: 11 (10 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط borzoo2 ›
جواب ها: 13تمام جواب های ارائه شده توسط borzoo2 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "borzoo2"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8931 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2351 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0963 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65476 بازدید
...