کاربر "borzoo2"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://www.dwt-co.com/
درباره:

فعالیت های "borzoo2"

امتیاز: 32 امتیاز (رتبه #278)
سوال ها: 12 (11 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط borzoo2 ›
جواب ها: 14تمام جواب های ارائه شده توسط borzoo2 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "borzoo2"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4142 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2767 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.259 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0966 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16134 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6481 بازدید
...