کاربر "borzoo2"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://www.dwt-co.com/
درباره:

فعالیت های "borzoo2"

امتیاز: 53 امتیاز (رتبه #223)
سوال ها: 16 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط borzoo2 ›
جواب ها: 17تمام جواب های ارائه شده توسط borzoo2 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "borzoo2"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18194 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59896 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11141 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17218 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13179 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17253 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25678 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11209 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08144 بازدید
0 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16312 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28553 بازدید
...