معادل فارسی functional programming

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17180 بازدید

به نظرتان «برنامه نویسی تابعی» معادل مناسبی برای «functional programming» است؟ یا معادل بهتری می شود پیشنهاد کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Ahmad.Hoghooghi (87 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
متاسفانه خیلی از اصطلاحات انگلیسی ، معادل فارسی خوبی ندارند.
اما به نظر من هم برنامه نویسی تابعی مناسبه اما برای پیدا کردن اصلاح مناسب باید بیشتر فکر کرد

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

به نظر من هم برنامه نویسی فانکشنال مناسبه هم برنامه نویسی تابعی. 

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)
انتخاب شده در 1 سال قبل توسط Ahmad.Hoghooghi

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15415 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14339 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05109 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0383 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0381 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15130 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0970 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12214 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...