کاربر "Ahmad.Hoghooghi"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ahmad.Hoghooghi"

امتیاز: 72 امتیاز (رتبه #169)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ahmad.Hoghooghi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Ahmad.Hoghooghi ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 1 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ahmad.Hoghooghi"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7835 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.156 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36212 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61361 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22132 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3190 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28170 بازدید
...