ارتباط Entity های یک پروژه با Entity های پرتال در WISE (اضافه کردن navigation property به entity موجود در پرتال)

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2678 بازدید

آیا امکان ایجاد assosiation بین یک entity از پرتال، مثل User، با یک entity از package دیگری که متعلق به business خودمان است، به نحوی که یک navigation property به User اضافه شود وجود دارد؟ (شکل زیر)

سوال 9 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسعود سنائی (21 امتیاز)
ویرایش 8 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

بله امکان پذیر است. بدیهی است باید موجودیت UserEntity را در نمودار خود کشیده باشید و برای آنهم تولید کد کنید چرا که به کلاس مربوطه در پرتال دسترسی ندارید. این کلاس می تواند در بسته دیگری قرار داشته باشد ولی باید به جدولی با نامه ORG_USER نگاشت بشود. 

 

جواب 9 ماه قبل توسط seyyedjamalal (1,100 امتیاز)
انتخاب شده در 9 ماه قبل توسط مسعود سنائی
تاثیر رابطه فوق در database بصورت اضافه شدن کلید خارجی جدول party در جدول user خواهد بود، آیا در این حالت، این کلید به ORG_USER اضافه میشود؟
این کار توصیه نمی‌شود، زیرا org_user جز موجودیت‌های پرتال است و سایر اپلیکیشن‌ها نباید به آن فیلدی اضافه کنند. یک راه حل می‌تواند شکستن این رابطه و استفاده از یک موجودیت واسط بین party و user باشد.

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1957 بازدید
سوال 9 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (94 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1338 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7943 بازدید
سوال 3 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (94 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2367 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2343 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1848 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2164 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4578 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1555 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2425 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...