ارتباط Entity های یک پروژه با Entity های پرتال در WISE (اضافه کردن navigation property به entity موجود در پرتال)

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2388 بازدید

آیا امکان ایجاد assosiation بین یک entity از پرتال، مثل User، با یک entity از package دیگری که متعلق به business خودمان است، به نحوی که یک navigation property به User اضافه شود وجود دارد؟ (شکل زیر)

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسعود سنائی (21 امتیاز)
ویرایش 11 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

بله امکان پذیر است. بدیهی است باید موجودیت UserEntity را در نمودار خود کشیده باشید و برای آنهم تولید کد کنید چرا که به کلاس مربوطه در پرتال دسترسی ندارید. این کلاس می تواند در بسته دیگری قرار داشته باشد ولی باید به جدولی با نامه ORG_USER نگاشت بشود. 

 

جواب 1 سال قبل توسط seyyedjamalal (1,175 امتیاز)
انتخاب شده در 1 سال قبل توسط مسعود سنائی
تاثیر رابطه فوق در database بصورت اضافه شدن کلید خارجی جدول party در جدول user خواهد بود، آیا در این حالت، این کلید به ORG_USER اضافه میشود؟
این کار توصیه نمی‌شود، زیرا org_user جز موجودیت‌های پرتال است و سایر اپلیکیشن‌ها نباید به آن فیلدی اضافه کنند. یک راه حل می‌تواند شکستن این رابطه و استفاده از یک موجودیت واسط بین party و user باشد.

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1769 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (121 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1349 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4957 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (121 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5285 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8264 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (146 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1761 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1871 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3285 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...