0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

لطفا توضیح بدید چطور میشه پیچیدگی زمانی این تابع رو به دست آورد:

T(n)=2T(n/2)+n/log(n)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 693 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 4.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 331 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 158 بازدید
...