کاربر "tornado"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tornado"

امتیاز: 97 امتیاز (رتبه #149)
سوال ها: 4 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط tornado ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط tornado ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 1 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tornado"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11241 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.673,574 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29675 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.262,699 بازدید
...