کاربر "tanin"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tanin"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #379)
سوال ها: 10تمام سوال های پرسیده شده توسط tanin ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط tanin ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 1 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tanin"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21393 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0356 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15340 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11245 بازدید
...