کاربر "tanin"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tanin"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #463)
سوال ها: 10تمام سوال های پرسیده شده توسط tanin ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط tanin ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 1 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tanin"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21376 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0473 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08173 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0353 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16324 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1207 بازدید
...