0 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (778 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

یک سری نوار کاست هست که می خواستم آن ها را به فایل mp3 تبدیل کنم.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
یک تیکه سیم بردارید دوسرش را فیش ببندید یکی برای هد فون رادیو ضبط و یکی برای وارد شدن به قسمت میکروفن کامپیوتر.

ضبط را روشن کنید و با کامپیوتر ضبط کنید

میتوانید برنامه ای نظیر cool edit روی کامپیوتر نصب کنید که بتوانید بلندی صدا را کنترل و ویرایش کنید

 

البته اگر کیفیت صدا براتون مهم نیست میتوانید میکروفن کامپیوتر یا موبایل را جلو ضبط بگذارید و ضبط را روشن کنید

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 202 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 667 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 168 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 981 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 13.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 334 بازدید
...