بدهکار و بستانکار در اسناد حسابداری چه مفهومی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 4.537,450 بازدید

بدهکار و بستانکار در اسناد حسابداری چه مفهومی دارد؟ چه زمانی یک هزینه بدهکار است و چه زمانی بستانکار؟

سوال 4 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط engineer (843 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

معنای مصطلح و عمومی بدهکار، کسی است که، باید پولی بپردازد.

معنای مصطلح و عمومی بستانکار، کسی است که، باید پولی بگیرد.

حساب‌های دارای ماهیت بدهکار:
به‌طورکلی، در حسابداری دوطرفه، حساب‌های زیر دارای ماهیت بدهکار هستند:

- دارایی
- پیش‌پرداخت
- هزینه
حساب‌های دارای ماهیت بستانکار:
به‌طورکلی، در حسابداری دوطرفه، حساب‌های زیر دارای ماهیت بستانکار هستند:

- بدهی
- پیش‌دریافت
- درآمد
- حقوق صاحبان سهام

همیشه طرف راست حساب را بدهکار و طرف چپ آن را بستانکار گویند. یعنی وقتی میگوییم حسابی بدهکار شد؛ باید در طرف راست آن رقمی را ثبت کنیم و وقتی میگوییم آن حساب بستانکار شده باید سمت چپ آن را ثبت کنیم پس هر حساب هم طرف بدهکار و هم طرف بستانکار دارد. و مطمئن باشید حسابداری موفق است، که به طور دقیق بداند ماهیت چه حساب هایی بدهکار، و چه حساب هایی بستانکار خواهد بود.

برخی حسابها ماهیت بدهکار دارند، یعنی همیشه مانده نهایی آنها بدهکار است و زمانی که ثبت بدهکار می شوند افزایش پیدا می کنند و یا ثبت بستانکار کاهش می یابند. اما برخی حساب های دیگر ماهیت بستانکار دارند یعنی همیشه مانده نهایی آنها بستانکار است و برعکس حساب هایی با ماهیت بدهکار با ثبت بستانکار افزایش پیدا کرده و با ثبت بدهکار کاهش پیدا می کنند. 

به این مثال توجه کنید:

شما اگر پدر خانواده باشید در واقع داراییهای خانواده می باشید و فرد پدر همیشه بدهکار فرزندان و خانواده می باشد پس داراییها همیشه ماهیت بدهکار دارند و همسر شما بستانکار شما می باشد و حساب بدهی شماست. پس ماهیت حساب های بدهی همیشه بستانکار است. و فرزند شما که به عنوان سرمایه زندگی شما می باشد همیشه بستانکار از پدر می باشد. پس سرمایه نیز ماهیت بستانکار دارد. 

جواب 4 سال قبل توسط N.SA (801 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط N.SA

سوال های مشابه

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23727 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4541 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1420 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط etudeweb (10 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2844 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07241 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1338 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1648 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39190 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21560 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26787 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...