بیشترین وسوسه ی غذایی در افراد چاق مربوط به چه گروه غذایی می باشد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1289 بازدید
بیشترین وسوسه ی غذایی و پرخوری ها در افراد چاق مربوط به چه گروه غذایی می باشد؟
سوال 1 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط کاربر (967 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68130 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21177 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37347 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0980 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9926 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 9.3419,472 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1111,283 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط mp (6,957 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15329 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...