0 امتیاز
قبل در تغذیه و سلامت توسط (982 امتیاز)
بیشترین وسوسه ی غذایی و پرخوری ها در افراد چاق مربوط به چه گروه غذایی می باشد؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 575 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 383 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 480 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 521 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 595 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 229 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
...