بیشترین وسوسه ی غذایی در افراد چاق مربوط به چه گروه غذایی می باشد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1198 بازدید
بیشترین وسوسه ی غذایی و پرخوری ها در افراد چاق مربوط به چه گروه غذایی می باشد؟
سوال 2 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط کاربر (977 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21205 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6573 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4372 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0888 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83990 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.7819,826 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.0211,956 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط mp (6,967 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...