update کردن قسمتی از یک String در تمام ستون های یک جدول در MySQL

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.44727 بازدید

یکی از جداول دیتابیس من یک ستون از نوع String دارد که رکورد های آن حاوی اطلاعات غلط هستند. چطور می توانم فقط آن متن غلط را با متن درست در تمام ستون های آن جدول جابجا کنم؟

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (899 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

MySQL تابعی با نام REPLACE دارد که می توان از آن بصورت زیر برای update دسته ای استفاده کرد:

UPDATE table_name SET field_name = REPLACE(field_name, 'wrong-string', 'correct-string') 
WHERE field_name LIKE '%wrong-string%';
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (899 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,200 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18515 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.712,181 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.353,924 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13257 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,137 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,956 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (912 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26850 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26467 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...