خطای zsh: no matches found: nvidia* در zsh

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0857 بازدید

در zsh، دستور زیر را که از wildcard استفاده می کند اجرا نمی شود و خطا zsh: no matches found: nvidia* می دهد:

sudo apt-get purge nvidia*

در حالی که این دستور به راحتی در bash اجرا می شود.

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,400 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

برای استفاده از wildcard ها در zsh باید قبل آن یک \ بگذارید:

sudo apt-get purge nvidia\*
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,400 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0875 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0669 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1156 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0792 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0793 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45789 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07107 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0231 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2197 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15211 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...