خطای zsh: no matches found: nvidia* در zsh

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0856 بازدید

در zsh، دستور زیر را که از wildcard استفاده می کند اجرا نمی شود و خطا zsh: no matches found: nvidia* می دهد:

sudo apt-get purge nvidia*

در حالی که این دستور به راحتی در bash اجرا می شود.

سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,328 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

برای استفاده از wildcard ها در zsh باید قبل آن یک \ بگذارید:

sudo apt-get purge nvidia\*
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,328 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0974 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0667 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1355 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0791 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0788 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45757 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07105 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0231 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2596 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15203 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...