0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

مزایای Z shell نسبت به سایر shell های لینوکس چیست؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 498 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 489 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 362 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 432 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 325 بازدید
...