کاربر "morteza"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "morteza"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #420)
سوال ها: 17 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط morteza ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط morteza ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "morteza"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11340 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1299 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11320 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05154 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06174 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 13,150 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09282 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,467 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26842 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25814 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12373 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,434 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26827 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24771 بازدید
...