کاربر "morteza"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "morteza"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #449)
سوال ها: 17 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط morteza ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط morteza ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "morteza"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0771 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1161 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1161 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0460 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0353 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,460 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07130 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45784 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26461 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29511 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,031 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25442 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26462 بازدید
...