کاربر "morteza"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "morteza"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #457)
سوال ها: 17 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط morteza ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط morteza ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "morteza"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0776 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1159 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1166 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0462 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0355 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.941,653 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07135 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47844 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26474 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29527 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0589 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,042 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1176 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26484 بازدید
...