کاربر "morteza"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "morteza"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #483)
سوال ها: 17 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط morteza ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط morteza ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "morteza"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0691 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09183 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09192 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1199 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0478 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0476 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.222,664 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07149 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25552 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27600 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09201 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24552 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25578 بازدید
...