کاربر "morteza"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "morteza"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #474)
سوال ها: 17 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط morteza ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط morteza ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "morteza"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0681 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1175 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1181 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11193 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0468 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.192,355 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07142 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47963 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25513 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28573 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,085 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24500 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25528 بازدید
...