تفاوت ALL , Merge , Persist , REFRESH , Remove , DETACH در cascade در JPA چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.22129 بازدید

تفاوت ALL , Merge , Persist , REFRESH , Remove , DETACH در cascade چیه؟

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mohammad10 (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14232 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5266 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.424 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (222 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6545 بازدید
سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (222 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16128 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (809 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25252 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (721 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0442 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (809 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...