+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
منظور از flexibility یا انعطاف پذیری نرم افزار چیست ؟ در چه فازی از تولید نرم افزار  و چگونه این کار انجام میشه ؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در مبحث تولید نرم افزار، flexibility بدین معنی است که نرم افزار به گونه طراحی و تولید شود که تغییرات در سیستم های خارجی یا در نیازمندی های داخلی نرم افزار با کمترین هزینه (یا یک هزینه معقول) در نرم افزار قابل اعمال باشد.

برای هر چه انعطاف پذیرتر کردن نرم افزار باید در زمان تصمیم گیری درباره معماری سیستم، تحلیل نیازمندی ها و طراحی کامپوننت های معماری، پیش بینی های لازم انجام شود.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 360 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 479 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 680 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 461 بازدید
...