چگونه می توان در bar chart در adf تعداد مشخص ستون با شرط نمایش داد مثل نمایش 5 ستون بیشترین امتیاز ها

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0760 بازدید
استفاده از component ها adf برای نمایش نمودار
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط zarei (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2367 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34123 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1798 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط crusader (82 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23139 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36238 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط kapitan (25 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0990 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط crusader (82 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22240 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...