چگونه می توان در bar chart در adf تعداد مشخص ستون با شرط نمایش داد مثل نمایش 5 ستون بیشترین امتیاز ها

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0758 بازدید
استفاده از component ها adf برای نمایش نمودار
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط zarei (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44119 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1991 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط crusader (82 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27134 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32162 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36209 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط kapitan (25 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0987 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط crusader (82 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23229 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...