کاربر "jalalazad0"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jalalazad0"

امتیاز: 70 امتیاز (رتبه #179)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط jalalazad0 ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jalalazad0 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jalalazad0"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25434 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1215 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12230 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,009 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0476 بازدید
...