0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

آیا برای TabPanel تگ UiBinder برای استفاده در فایل های ui.xml وجود دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

به کد زیر نگاه کنید:

<g:TabPanel ui:field="mainTab" width="100%">
 <g:Tab text="Header1" >
   <g:FlowPanel ui:field="tabPanel1">
	   <g:Button text="test1"/>
   </g:FlowPanel>
 </g:Tab>
 <g:Tab text="Header2">
   <g:FlowPanel ui:field="tabPanel2">
	   <g:Button text="test2"/>
   </g:FlowPanel>
 </g:Tab>
</g:TabPanel>

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 121 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 148 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 131 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 299 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 520 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 282 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 338 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط kalantari (3 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 284 بازدید
...